26 stycznia 2022 Udostępnij

Czy należy zaostrzyć przepisy dotyczące samozatrudnienia?

Konsultacje rządowe dotyczące jaśniejszych definicji pracowników, robotników i osób samozatrudnionych zostały przyjęte z zadowoleniem przez NFZ. Podnoszone są kwestie polityczne dotyczące "gig economy", gdzie firmy takie jak Uber i Deliveroo twierdzą, że ich pracownicy są samozatrudnieni, podczas gdy oni sami czują się jak pracownicy, a zatem są uprawnieni do wynagrodzenia za urlop i krajowej płacy minimalnej.

Samozatrudnienie jest kwestią bliską sercom fryzjerów - badania NFZ sugerują, że 57% fryzjerów i stylistów jest obecnie samozatrudnionych, a wielu z 400 fryzjerów i stylistów, którzy odpowiedzieli na ankietę NFZ w kwietniu, skomentowało to, co postrzegają jako nieuczciwą konkurencję pomiędzy sklepami, które ponoszą dodatkowe koszty zatrudnienia personelu, a tymi, które zatrudniają pracowników samozatrudnionych. Ponad dwie trzecie (69%) uznało, że obecne definicje zatrudnienia są zbyt luźne i zaapelowało o jasne zasady, które małe firmy mogą łatwo zrozumieć.

NHF radzi fryzjerom, którzy wynajmują pomieszczenia na krzesła, aby zawarli odpowiednio sporządzoną umowę, która dokładnie określa, jak będą funkcjonować ustalenia dotyczące wynajmu, oraz aby trzymali się tego, co jest w niej zapisane, jeśli chodzi o to, kto jest za co odpowiedzialny. Hilary Hall, dyrektor naczelny NHF, mówi: "Rząd rozważy teraz wszystkie odpowiedzi, a następnie zdecyduje, które środki chce przyjąć, chociaż nie będzie żadnych zmian, dopóki nie zostanie uchwalona ustawa. Konsekwencje dla branży fryzjerskiej i kosmetycznej mogą być daleko idące, w zależności od tego, które czynniki rząd uzna za prawdziwe mierniki statusu zatrudnienia."

W ramach konsultacji przedstawiono inne kryteria, które potencjalnie mogłyby być stosowane do decydowania o tym, czy ktoś jest pracownikiem, robotnikiem czy samozatrudnionym:

  • Jak duże ryzyko finansowe podejmuje dana osoba?
  • Czy dana osoba jest "częścią" lub "integralną częścią" przedsiębiorstwa?
  • Kto zapewnia sprzęt i inne udogodnienia?
  • Jak w rzeczywistości wyglądają relacje między właścicielem firmy a pracującymi dla niego ludźmi?
  • Jak długo dana osoba pracuje w jednym przedsiębiorstwie w tej samej roli, innymi słowy, w którym momencie staje się ona pracownikiem, a nie samozatrudnionym lub robotnikiem?
  • Czy zawsze pracują w tej samej siedzibie firmy?
  • Czy wszystkie ich dochody pochodzą z jednego źródła?
  • Czy korzystają ze wspólnego budowania marki / marketingu prowadzonego przez właścicieli firmy?
  • Czy w ramach tej roli zapewniony jest nadzór lub szkolenia?

www.nhf.info

Dorota Kozłowska

Redakcja supershape.pl